G?ybet Risalesi

Deal of the Day

G?ybet Risalesi

Author: ANT Stores
$6.95
Namaz, oruç, zekât gibi pekçok farz? eda edip; zina, h?rs?zl?k, içki gibi pekçok günahtan kaç?n?rken, g?ybet s?radan bir?eymi? gibi görülür. ?badetlerine titiz, yasaklara duyarl? mü’minlere haram de?ildir sanki g?ybet... Oysa g?ybet, Allah’?n yasaklar?ndan bir yasak, haramlar?ndan bir haramd?r. ?lahî Kitap’taki hükmü ?öyledir: “Biriniz di?erinizi arkas?ndan çeki?tirmesin. Biriniz ölmü? karde?inin etini yemekten ho?lan?r m?? ??te bundan tiksindiniz…” Ve ?öyle yerilir: “Ba?kalar?n? ay?plamay? ve arkadan g?ybet yapmay? âdet edinenlere yaz?klar olsun!”

Mü’min karde?ler, bir ba?ka mü’min karde?lerini arkadan çeki?tirir, hata ve kusurlar?n? bir bir döker, adeta bundan zevk al?rlar. Oysa Allah Resulü’nün (a.s.m.) ifadesi aç?kt?r: “(Gerçek) mü’min, asla sürekli ba?kalar?n? ay?playan, lanetleyen, kötü ahlakl? ve çirkin sözlü (a?z? bozuk) ki?i de?ildir.”

Yemenli âlim Kádî Ahmed b. Muhammed e?-?evkânî’nin kaleme ald??? bu eser iki risaleden olu?uyor: ?lk risalede “g?ybet”le ilgili âyetler, hadisler ve g?ybetin haraml???yla ilgili ilmî de?erlendirmeler; ikinci risalede ise, “niyet, ihlas, takva ve yakîn, sab?r ve r?za, tevekkül ve tefviz, zühd ve kanaat, tevazu, haset, kibir ve ki?inin kendini be?enmesi”yle ilgili ayet ve hadisler yer al?yor.
Book Title G?ybet Risalesi
Author ANT Stores
Date Published Feb 05, 2019
Namaz, oruç, zekât gibi pekçok farz? eda edip; zina, h?rs?zl?k, içki gibi pekçok günahtan kaç?n?rken, g?ybet s?radan bir?eymi? gibi görülür. ?badetlerine titiz, yasaklara duyarl? mü’minlere haram de?ildir sanki g?ybet... Oysa g?ybet, Allah’?n yasaklar?ndan bir yasak, haramlar?ndan bir haramd?r. ?lahî Kitap’taki hükmü ?öyledir: “Biriniz di?erinizi arkas?ndan çeki?tirmesin. Biriniz ölmü? karde?inin etini yemekten ho?lan?r m?? ??te bundan tiksindiniz…” Ve ?öyle yerilir: “Ba?kalar?n? ay?plamay? ve arkadan g?ybet yapmay? âdet edinenlere yaz?klar olsun!”

Mü’min karde?ler, bir ba?ka mü’min karde?lerini arkadan çeki?tirir, hata ve kusurlar?n? bir bir döker, adeta bundan zevk al?rlar. Oysa Allah Resulü’nün (a.s.m.) ifadesi aç?kt?r: “(Gerçek) mü’min, asla sürekli ba?kalar?n? ay?playan, lanetleyen, kötü ahlakl? ve çirkin sözlü (a?z? bozuk) ki?i de?ildir.”

Yemenli âlim Kádî Ahmed b. Muhammed e?-?evkânî’nin kaleme ald??? bu eser iki risaleden olu?uyor: ?lk risalede “g?ybet”le ilgili âyetler, hadisler ve g?ybetin haraml???yla ilgili ilmî de?erlendirmeler; ikinci risalede ise, “niyet, ihlas, takva ve yakîn, sab?r ve r?za, tevekkül ve tefviz, zühd ve kanaat, tevazu, haset, kibir ve ki?inin kendini be?enmesi”yle ilgili ayet ve hadisler yer al?yor.