Gerçek Probiyotik Beslenme

Save

Kitap Yurdu

$ 11.95 
SKU: ANTS-GKK-556
ISBN: 9786050946055
Ipek Kuscu / Dogan Kitap

Share:

G?dan?n ?ifal? dönü?ümü
Ba??rsak ikinci beynimiz!
Sindirim sistemimiz ne kadar iyi çal???yorsa o kadar sa?l?kl?, hatta o kadar mutluyuz asl?nda.

Sa?l?ks?z g?dalar, beslenme hatalar?, stres ve çevresel faktörler gibi pek çok etken sindirim sistemimizi zay?f dü?ürüp hastal?klara davetiye ç?kar?yor. Peki ne yapmal?y?z? Sindirimi iyile?tirmenin ve ba????kl??? güçlendirmenin yolu probiyotik g?dalardan geçiyor… Ama probiyotik g?dalar için market raflar?na ko?man?za gerek yok. En kolay ve en sa?l?kl? yöntem yediklerinizi mayaland?rarak gerçek probiyotik g?dalara dönü?türmek! Hem de kendi mutfa??n?zda. Sebzelerden meyvelere, bakliyattan kuruyemi?lere fermente süper g?dalar…

Mevsimine göre hem sa?l?kl? hem lezzetli sindirim dostu tur?ular… ?pek Ku?çu Gerçek Probiyotik Beslenme’de, Anadolu’da binlerce y?ld?r uygulanan geleneksel yöntemi yeniden canland?r?yor ve kahvalt?dan at??t?rmal?klara kadar pek çok tarifle sofralar?n?z? ?ifaland?r?yor.

Our brands