GENCLiK REHBERi (Sadelestirilmis)

Gokkusagi

$ 6.95 $ 8.00
SKU: ANTS-GKK-047
ISBN: 9786059927222
B.Said NURSI / Ufuk YAYINLARI

Share:

Evet, dünyaya dinin emirlerini yerine getirme vazifesiyle gönderilen her insan?n burada misafir ve fâni oldugu, mahiyetinin bâki bir hayata bakt?g? kesin bir hakikat olarak ortadad?r. Her bir insan için bu zamanda ebedî hayat?n? kurtarma; s?g?nacag? kaleler sars?ld?g?ndan, dünyas?n? ve içindeki alâkadar oldugu bütün dostlar?n? ebediyen terk etmekle beraber, bu dünyadan binlerce derece daha mükemmel, bâki bir mülkü kaybetme veya kazanma davas? da onun ba??na aç?lm??t?r. Eger iman vesikas? olmaz ve insan, beraat? ve senedi hükmündeki inanc? saglam bir ?ekilde elde etmezse, o davay? kaybeder. Acaba bu kaybettigi ?eyin yerini ne doldurabilir?Evet, dünyaya dinin emirlerini yerine getirme vazifesiyle gönderilen her insan?n burada misafir ve fâni oldugu, mahiyetinin bâki bir hayata bakt?g? kesin bir hakikat olarak ortadad?r. Her bir insan için bu zamanda ebedî hayat?n? kurtarma; s?g?nacag? kaleler sars?ld?g?ndan, dünyas?n? ve içindeki alâkadar oldugu bütün dostlar?n? ebediyen terk etmekle beraber, bu dünyadan binlerce derece daha mükemmel, bâki bir mülkü kaybetme veya kazanma davas? da onun ba??na aç?lm??t?r. Eger iman vesikas? olmaz ve insan, beraat? ve senedi hükmündeki inanc? saglam bir ?ekilde elde etmezse, o davay? kaybeder. Acaba bu kaybettigi ?eyin yerini ne doldurabilir?

Our brands