Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Gençlerle Nur Dersleri 2

$395

We have run out of stock for this item.


Ey sersem nefsim! Acaba, şu vazife-i ubûdiyet neticesiz midir? Ücreti az mıdır ki, sana usanç veriyor? Halbuki, bir adam sana birkaç para verse veyahut seni korkutsa, akşama kadar seni çalıştırır. Ve fütursuz çalışırsın. Acaba, bi misafirhâne-i dünyada âciz ve fakir kalbine kùt ve ginâ ve elbette bir menzilin olan kabrinde gidâ ve ziyâ ve herhalde mahkemen olan Mahşerde senet ve berat ve ister istemez üstünden geçilecek Sırat Köprüsünde nur ve burak olacak bir namaz, neticesiz midir? Veyahut ücreti az mıdır?Author: Seyit N. Erkal
Publisher: Mustu Yayinlari

ISBN 9786055886837
Dimensions: 0