Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Gençler İçin Safahat

$595 $795

We have run out of stock for this item.


"Asım'ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek; İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek!" Mehmet Akif, Safahat'ta gençliği "isim" karakteriyle sembolize eder. Vatanın karış karış işgal edildiği bir dönemde geleceğe Asım'la başlamış ve teselli bulmuştur. Çünkü ona göre ülkenin geleceği ancak iyi yetişmiş kuşaklarla mümkündür. Fatih Bayhan'ın 2000'lerin Asım nesilleri için hazırladığı Gençler İçin Safahat'ın birinci bölümünde, edebiyat ve düşünce adamı Mehmet Akif'in hayatındaki köşe taşlarına tanık oluyoruz. Ve ikinci bölüm, edebiyatımızın bir devre tanıklık eden önemli eseri Safahat'tan seçilmiş şiirlerden oluşuyor. Vefatından 76 sene geçmesine ve eserleri kamu mali sayılmasına rağmen BSR Yayın Grubu, Mehmet Akif'in varisleri olan torunlarına telif ücreti ödemeyi Milli şaire duyduğu vefa borcunun gereği olarak görmektedir.

Author: Mehmet Akif Ersoy
Publisher: Mavi Cati Yayinlari

ISBN 9786055304003
Dimensions: 0