Geç Ödenen Bedel

Geç Ödenen Bedel

Author: Stefan Zweig
$4.95

"Geç Ödenen Bedel", Stefan Zweig'in insan?n en güçsüz yanlar?n? dâhiyane bir ?ekilde i?ledi?i özel bir eserdir. Eseri as?l özel yapan ise devaml? intihar e?iliminde olan Zweig'?n hikâyelerde tamamen kendi iç dünyas?n? ve çalkant?lar?n? aktarmas?d?r. Günümüz edebiyat?n?n en önemli eserlerinden olan "Geç Ödenen Bedel", kurgusuyla okuru içine çeken e?siz bir eser…

Book Title Geç Ödenen Bedel
Author Stefan Zweig
Publisher Tutku Yay?nevi
SKU BSR-0204
ISBN 9786059734844

"Geç Ödenen Bedel", Stefan Zweig'in insan?n en güçsüz yanlar?n? dâhiyane bir ?ekilde i?ledi?i özel bir eserdir. Eseri as?l özel yapan ise devaml? intihar e?iliminde olan Zweig'?n hikâyelerde tamamen kendi iç dünyas?n? ve çalkant?lar?n? aktarmas?d?r. Günümüz edebiyat?n?n en önemli eserlerinden olan "Geç Ödenen Bedel", kurgusuyla okuru içine çeken e?siz bir eser…

Birbirinden etkileyici iki öykü yer alan bu kitapta Stefan Zweig psikoloji alan?ndaki birikimini ustal?kla kullanarak insanlar?n ruhsal gelgitlerini nefes kesen bir yo?unlukla okuyucuya aktarabilmeyi ba?arm??t?r.

1933'de Nazilerin yakmaya ba?lad?klar? kitaplar aras?nda Zweig'in eserleri de vard?. ?kinci Dünya Sava?? esnas?nda ya?ad??? ç?kmazlar ve hayata olan karamsar bak??? nedeniyle e?i ile birlikte intihar etti.

 

(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day