Gazel Bahcesi

Save

Sutun

$ 8.95 
SKU: STN-023
ISBN: 9789759089283
Cihan Okuyucu / Sutun Yayinlari

Share:

Divan edebiyatimizin en zirve ??rneklerinin verildigi gazel nazim birimi, aradan y?¬z yillar ge??mis olmasina ragmen g?¬ncelligini koruyor. Kimilerince se??kinler edebiyatinin anlasilmaz eserleri kabul edilen gazeller, kimilerine g??re de kendi d??neminin siiridir.

Farkli y?¬z yillarda yasamis sairlerin gazellerine; Prof. Dr. Cihan Okuyucu'nun nezih, derin olmakla birlikte anlasilir yorumlari ve akici dili de eklenince ortaya tam bir basucu kitabi ??ikiyor.

Kitapta, siirlerin serhine ge??meden ??nce sairlerin ??z ge??misleri ve ailelerine dair kisa bilgiler yer aliyor. Yazar, siirlerden yola ??ikarak sairlerin yasadigi d??neme ve d??nemin sosyal sartlarina isik tutuyor.

Gazel Bah??esi, divan edebiyatinin m?¬stesna g?¬zeli gazeli, anlamak ve ondaki mana yogunlugunu, tevriyeyi, mecazi, kinayeyi, tesbihi, telmihi... g??rmek isteyen okurlar i??in ehil bir yazar tarafindan kaleme alindi.

Our brands