Gazel Bahcesi

Gazel Bahcesi

Author: Cihan Okuyucu
$8.95

Divan edebiyatımızın en zirve örneklerinin verildiği gazel nazım birimi, aradan yüz yıllar geçmiş olmasına rağmen güncelliğini koruyor. Kimilerince seçkinler edebiyatının anlaşılmaz eserleri kabul edilen gazeller, kimilerine göre de kendi döneminin şiiridir.

Farklı yüz yıllarda yaşamış şairlerin gazellerine; Prof. Dr. Cihan Okuyucu'nun nezih, derin olmakla birlikte anlaşılır yorumları ve akıcı dili de eklenince ortaya tam bir başucu kitabı çıkıyor.

Kitapta, şiirlerin şerhine geçmeden önce şairlerin öz geçmişleri ve ailelerine dair kısa bilgiler yer alıyor. Yazar, şiirlerden yola çıkarak şairlerin yaşadığı döneme ve dönemin sosyal şartlarına ışık tutuyor.

Gazel Bahçesi, divan edebiyatının müstesna güzeli gazeli, anlamak ve ondaki mana yoğunluğunu, tevriyeyi, mecazı, kinayeyi, teşbihi, telmihi... görmek isteyen okurlar için ehil bir yazar tarafından kaleme alındı.

Title Gazel Bahcesi
Author Cihan Okuyucu
Publisher Sütün Yayınları
SKU STN-023
ISBN 9789759089283

Divan edebiyatımızın en zirve örneklerinin verildiği gazel nazım birimi, aradan yüz yıllar geçmiş olmasına rağmen güncelliğini koruyor. Kimilerince seçkinler edebiyatının anlaşılmaz eserleri kabul edilen gazeller, kimilerine göre de kendi döneminin şiiridir.

Farklı yüz yıllarda yaşamış şairlerin gazellerine; Prof. Dr. Cihan Okuyucu'nun nezih, derin olmakla birlikte anlaşılır yorumları ve akıcı dili de eklenince ortaya tam bir başucu kitabı çıkıyor.

Kitapta, şiirlerin şerhine geçmeden önce şairlerin öz geçmişleri ve ailelerine dair kısa bilgiler yer alıyor. Yazar, şiirlerden yola çıkarak şairlerin yaşadığı döneme ve dönemin sosyal şartlarına ışık tutuyor.

Gazel Bahçesi, divan edebiyatının müstesna güzeli gazeli, anlamak ve ondaki mana yoğunluğunu, tevriyeyi, mecazı, kinayeyi, teşbihi, telmihi... görmek isteyen okurlar için ehil bir yazar tarafından kaleme alındı.

Deal of the Day