Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Futuhu'l Gayb-Alemlerin Kapısı

$1095

We have run out of stock for this item.


Eseri müellifi koca bir dağ; belki sarıhı bile bir büyük tepedir... Onlar yeryüzünün çivileridirler. Kıyamete kasemli dağlar gibi, makamlarında sabit olmuşlardır. Bir zayıflar ise; ne büyük bir tepeye gıbta etmeden bir nazar edebilir, ne de devasa bir dağın azametinde acziyetimiz fena bulmadan rahata erebiliriz.
Bu eser; yine - yıldızlara daha yakın ve ufku daha engin- bir dağ misali, yukarıları gözleyebilmek adına hususi bir rasathanedir ve bu yönüyle has daireye hitap etmektedir. Fakat bu rasathane; yukarıdan nasıl görüldüğümüzün müşahedesini yapabilmemiz adına, yine o dağ misali alemimize nazır ve ahvalimize hakim bir makam olması sebebiyle umumidir ve bu yönüyle de her birimize hitap etmektedir. Buna havi bir eser ise ancak bir şaheserdir. Şaheser olduğunun bir diğer işbatı da, müellifinin "şah" olduğuna -tıpkı sarıhınde görüldüğü gibi- hiç kimsenin bir itirazda bulunmayışıdır.

Author: Abdulkadir Geylani
Publisher: Gelenek Yayinlari

ISBN 9789758719389
Dimensions: 0