Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Fethullah Gülen Hocaefendinin Fikhini Anlamak

$000

We have run out of stock for this item.


Fethullah Gülen Hocaefendi bir din adamıdır. İslam Hukuku ya da İslamî ilimlerdeki ifadesi ile Fıkıh ise özellikle dinî konularda verilen hükümler manzumesinin adı olduğuna göre, Hocaefendinin Fıkıh ve dinî ilimlerdeki konumu ve islam fikhi konusundaki yaklaşımlarının yeterince ele alınmamış, incelenmemiş olduğunu söylemek mümkündür. Halbuki üzerinde çok durulmamakla beraber Hocaefendinin önemli özelliklerinden biri de onun “din adamı” kimliği ile dinî meselelere yaklaşımdaki üslup farklılığı ve kuşatıcılığıdır.

Author: Faruk Beser
Publisher: Ufuk Kitap

ISBN 9789756065136
Dimensions: 0