FESLEGEN

Save

Kitap Yurdu

$ 18.95 
SKU: ANTS-GKK-277
ISBN: 9789752477018
Hikmet An?l Öztekin / Hayy Kitap

Share:

Merhaba ben Fesle?en.
Kalemimi ka??d?m? haz?rlad?m ve küçük bir yüre?in içine s??abilecek ne varsa anlataca??m.
Do?du?u topraklardan uzakta bir yerde güne? görmeye çal??an küçük bir fidan görürseniz bir gün sulay?n olur mu? Ya?an ya?mur ancak gözya?lar?na yetebilir çünkü. Yeni ye?ermi? bir fidan?n bir Allah dostundan ba?ka neyi olabilir ki. Sevin onu olur mu?
Ve lütfen sevenleri ay?rmay?n olur mu?
Fesle?en ile Seyyah’?n son kitab? bu. Hikmet An?l Öztekin, “Çok ac? çektim. Derdi dünya olmayan insanlar için yazd?m bu sat?rlar?,” diyor ve ekliyor: ” ‘Bir’ olan?n r?zas?ndan, insanlara Allah sevgisini anlatmaktan ve duan?zdan ba?ka hiçbir derdim yoktur bu dünyada. Ruh sevgiliye, beden topra?a kavu?tu?unda ‘iyi yazard?’ de?il ‘iyi severdi’ deyin bana.”
Hüznün, zarafetin, gözya?lar?n?n, kocaman yüreklerin inceliklerle örülmü? hikâyesi bu. ?lahi a?kla hemhal olanlar?n, hayat?n yanl?? taraf?nda duraca??na, hep yaln?z taraf?nda durmay? tercih edenlerin, helal dairesinde kalmak için ac?lara seve seve katlananlar?n masum duas? bu…
Siz de dua edin Fesle?en ve Seyyah için… Bir an önce kavu?malar? için…
Vuslat hasreti çekenlerle dertta? olup Allah için ?u soruyu sorun kendinize: “Sevdi?inize son bir cümle söyleme f?rsat?n?z olsayd?, o cümle ne olurdu?”

Our brands