Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Ferdinand

$895 $1095

Ferdinand

Gerçek bir klasik
 
1936 y?l?nda çocuk kitaplar? yazar? Munro Leaf taraf?ndan yaz?lan ve ünlü çizer Robert Lawson taraf?ndan resimlenerek yay?nlanan Ferdinand  bir klasik haline gelerek büyük bir ba?ar? yakalam??t?r. Arenada dövü?mektense oturup çiçek koklamay? tercih eden Ferdinand isimli bir bo?an?n hikâyesinin anlat?ld??? kitap tüm dünyada  h?zla çok sevilmi? ve Walt Disney taraf?ndan çizgi filmi yay?nlam??t?r.
 
?iddet kar??t? görü?leriyle tüm dünyaya örnek olan Mahatma Gandi ise en sevdi?i kitap olarak Ferdinand’? göstermi?tir.
 
Dünyan?n en büyük film yap?m ve da??t?m ?irketlerinden biri olan Twentieth Century Fox, bir dünya klasi?i haline gelen Ferdinand’?n bu hikâyesinden esinlenerek, ABD’de ilk yay?nlanma tarihinden 81 y?l sonra Ferdinand’a beyazperdede yeniden hayat vermi?tir.Author: Munro Leaf
Publisher: Pena

ISBN 9786059441605
Dimensions: 0