Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Felatun Bey ile Rakım Efendi

$695 $895

We have run out of stock for this item.


Şekilsel Batılılaşmayı temsil eden ve kimlik bunalımı yaşayan Felâtun Bey, günlerini gezip eğlenmekle geçirir. Râkım Efendi ise tam tersine ağırbaşlı, çalışkan, vaktini boşa harcamayan, bilge bir Doğuludur. Ne var ki Felâtun Bey’in zevk ü sefa içinde geçirdiği tatlı hayat fazla uzun sürmez..

Ahmet Mithat Efendi, Tanzimat devrinin karakteristik tiplerini resmettiği romanında Felâtun Bey ile Râkım Efendi üzerinden bir mukayese imkanı sunar.

Author: Ahmet Mithat Efendi
Publisher: Antik Kitap

ISBN 9786059424240
Dimensions: 0