Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Fazilet Kahramanları

$495 $695

Fazilete dayanmayan bir medeniyet, insanlığın mutluluğunu değil, sadece bellibir azınlığın arzularına hizmet eden bir göz boyamadan başka bir şey değildir. Bir medeniyetin temsilcisi olan fertler, teknolojik olarak ne kadar ileri giderlerse gitsinler, refah seviyelerini ne kadar yükseltirlerse yükseltsinler faziletli fertler yetiştiremiyorlarsa o medeniyetin uzun ömürlü olması mümkün değildir.Author: Ertugrul Efekan
Publisher: Safran Kitaplari

ISBN 9786055444617
Dimensions: 0