Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Fatiha Üzerine Mulahazalar

$1195 $1395

"Fâtiha, Kur'ân-ı Kerîm'in, dolayısıyla bütün semâvî kitapların ana gayesini, temel esaslarını ihtivâ eden ve bir kitap kadar ihâtâlı olan mübârek bir suredir. Kur'ân-ı Kerîm'deki ana esasları, itikâd, ibâdet, muamelât veya hayat nizamı olarak hülâsa edecek olursak, Fâtiha sûre-i celilesinde, bütün itikâdî meselelere, bütün ibadetle alâkalı hususlara ve bütün bir hayat nizamına ya bir sarahât, ya bir delâlet veya bir işâret; hiç olmazsa bir remiz bulmak her zaman mümkündür." İlahi Kelamın özü anlamında, "Ümmü'l-kitap" olarak da vasıflandırılan bu sureyi anlamak, bir anlamda yüce kitabımızı da anlamak demektir.

Author: M. Fethullah Gulen
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682366578
Dimensions: 6x8 inches
Pages: : 252