Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Fatih Sultan Mehmet ve Büyük Fetih Hamlesi

$099

We have run out of stock for this item.


Bir hedefe ulaşmak, onu önce hayal etmekle başlar. Sultan Mehmed, asırlar öncesinden verilen kutlu müjdeye erişebilmek için daha çocuk yaşta bu yola gönül koymuş, duygu ve düşünce dünyasını fetih hayalleriyle süslemiş, oyunlarında bile İstanbul’u kimbilir kaç kere fethetmiştir.
Evet, o hep büyük hayaller kurup, büyük düşünmüş ve yaptığı işin büyüklüğüyle kıyaslandığında küçük yaşta büyük işler başarmıştır.
İstanbul asırlar boyunca birçok devlet tarafından kuşatılmış, fakat Türk ve cihan tarihininin bir dönüm noktasını meydana getiren büyük fethi gerçekleştirmek bu genç cihangire nasip olmuştur. Çünkü o, ne istediğini, neyi yapacağını ve nasıl yapabileceğini bilen, bunun için gerekenleri yorulmak bilmeyen azim ve sabırla hazırlayıp hedef belirlediği yoldaki kararlılığını çelik iradesiyle ortaya koyan biridir. Bunun keskin ifadesini de onun, “Ya Bizans’ı alırım ya da Bizans beni alır.” sözünde görmek mümkündür.
Bundan dolayı araştırıldıkça derinleşen, derinleştikçe de deryalaşan bir lider olan Fatih, günümüz gençliği için bir ufuk önderdir, rol modeldir.
“Gençlik Kitaplığı, Ufuk Önderler” dizimizin bu ilk kitabıyla, genç kuşakların bir rol model olarak Fatih’in yol göstericiliğinde kendilerinden beklenen tarihî sorumluluğunun şuuruna erip, onlara verilen kutsal emaneti zenginleştirerek geleceğe taşıyacaklarını ümit ediyoruz.Author: Ibrahim Refik
Publisher: Albatros Yayinlari

ISBN 9789758540990
Dimensions: 0