Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Fatih Harbiye

$695 $795

We have run out of stock for this item.


Eğlenceli, danslı, şaşaalı zengin ve modern bir hayatın baştan çıkarıcı çekiciliği...
Sakın, mütevazı, denenmiş dostluklarla ve eski değerlerle donatılmış bir hayatın insanı saran huzuru...
Bu iki hayat tarzı arasında hafif bir baş dönmesiyle gelgitler yaşayan bir gençkiz.
Yeni bir hayat biçimine doğru koşmak isterken kendi geçmişine ve sevgilerine ihanet ettiğini düşünmenin yarattığı tedirginlikler.
Bu toprağın musiki içinde güven ve sükunet vaat eden bir sevgiliye parıltılı bir sıklıkla kadınların başını döndüren zengin bir genç.
Peyami Safa, bu kitabında iki ayrı kültürün, iki ayrı hayat tarzının çatışmasını bir gençkizin ruhunda meydana gelen krizli çalkantılarla anlatıyor.
Gençbir kadının içdünyasındaki kasılmaları, karasızlıkları, arzuları, çelişkileri incelikli bir kalemin ışığında yaşatan, kederle mutluluğun el ele yürüdüğü unutulmaz bir macera.Author: Peyami Safa
Publisher: Alkim Yayinevi

ISBN 95945536
Dimensions: 0