Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Ezvacı Tahirat

$595 $995

We have run out of stock for this item.


"Temiz eşler"manasına gelen Ezvaç-ı Tahirat kitabında müminlerin anneleri konumunda olan Efendimiz'in on üç eşinin hayatı anlatılıyor. Onların hem Allah Resûlu (s.a.v.) ile beraber bulundukları dönemlerdeki hayatları, hem de Resûlullah (s.a.v.) vefat ettikten sonraki hayatları, örnek alınacak mükemmel sahnelerle doludur. Onların hayat tarzları, mükemmel bir hayat tarzı anlamına gelmektedir. Bugünün mümin kadınlarına rehber olabilecek örnek hayatları anlatan kitap, okurlarının ruhunu ışık tutmayı amaçlıyor.Author: Saliha Akgul
Publisher: Gulyurdu

ISBN 9789759105181
Dimensions: 0