Eylembilim / Bütün Eserleri 7

Kitap Yurdu

$ 7.95 $ 20.00
SKU: ANTS-GKK-072
ISBN: 9789754706994
Oguz Atay / Iletisim YAYINLARI / 2016

Share:

Eylembilim, Oguz Atay'?n aram?zdan tamamlayamadan ayr?ld?g? son eseri. Geçtigimiz y?llarda bu eserin "ula?abildigimiz" kadar?n? Günlük'e ekleyerek yay?mlam??t?k. Art?k Oguz Atay'?n yazd?klar?n?n tamam?na ula?t?k ve Eylembilim bir kitap oldu. 12 Mart arefesindeki kar???k ortamda üniversitedeki olaylar kar??s?nda 'saflar'?n? belirlemeye çal??an "akademikler"i anlatan metin, tad?na doyulmaz bir kara mizah gösterisi.

Our brands