Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Estatus de la mujer en el Islam - Women Rights in Islam (Spanish)

$495 $995

Efendimiz aleyhisselatu vesselamın “erkeğin yarısı” olarak tarif ettiği kadın için İşlâm’in tesis ettiği konum, onun fıtratına uygun, ona tam bir güvenlik veren ve onu küçük düşürücü şartlara karşı koruyucu mahiyettedir. Ayrıca İşlâm, kadınla erkeği, insan neslinin çoğalmasında anne ve baba olarak temele oturtmuştur. Gerek Kur'ân–i Kerim’e, gerek Peygamber Efendimiz’in uygulamalarına, gerekse İşlâm tarihine baktığımızda, her zaman, her yerde karşılaşabilecek, fertlerin hatasından kaynaklanan bir takım suistimaller dışında, kadının en muallâ mevkii İşlâm’la kazandığı görülür. Bu gerçekler ışığında, elinizdeki bu kitap İslam’daki kadının muallâ mevkiini bir kere daha hatırlatma gayesiyle, Yeni Ümit dergisinde yayınlanan konu ile ilgili bazı makaleler derlenerek hazırlanmıştır.Author: Zuhdu Mercan
Publisher: Editorial La Fuente

ISBN 9789752782211
Dimensions: 0