Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Esma-i Nebi

$495

Efendimiz’i (s.a.s.) daha iyi tanımamıza vesile olmak için tarih boyunca değişik türde eserler ortaya çıkmıştır. Siyer-i Nebi, Hilye, Şemail, Mevlid, Hicretname gibi eserlerden biri de Esma-i Nebilerdir. Bu eserlerde Efendimiz’in (s.a.s.) zat, sıfat, künye ve unvanları üzerinde durulur. Hz. Peygamber’in (s.a.s) Kur’an-ı Kerim’de ve diğer kutsal kitaplarda değişik isim ve sıfatları vardır.

Yazar, bu kitapta Efendimiz’e (s.a.s) ait isimler üzerinde durmuş. Kaynaklar ışığında O’nu (s.a.s) anlatmak için kullanılan isim ve sıfatlardan seçtiklerini bu çalışmada bir araya getirmiş. Bu isim ve sıfatları alfabetik sıraya göre düzenlemiş ve sözlük anlamlarını vermiş. Yine konuyu tamamlaması açısından “Esma-i Nebi” şiirlerine ve tarih boyunca şairlerin O’nu (s.a.s) anlatabilmek için kullandıkları orijinal söyleyişlere ve şiir örneklerine de çalışmada yer verilmiş.

Author: Mustafa Ozcelik
Publisher: Sutun Yayinlari

ISBN 9789759089788
Dimensions: 0