Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Eski Dünya Seyahatnamesi

$1495 $1995

We have run out of stock for this item.


"Dünya, seyyahların dilinde ve gözünde büyür, genişler, çoğalır. Seyahatnameler, bizi zamanın derinliklerine, tarihin katmanlarına ulaştırır. Eski Dünya Seyahatnamesi, büyük Tarihçimizin seyyah kişiliğiyle bizleri ?sfahan'dan Venedik'e, Kudüs'ten Kırım'a, Pekin'den Yemen'e geniş bir coğrafyada seyahate çıkarıyor.
Onun adımlarına eşlik ederken, Eski Dünya düzeninin ülke ve şehirlerinin büyülü zamanlarına gidiyor ve geçmişimizle yeniden usulca buluşuyoruz. Osmanlı Diyarlarındaki izlenimleri ise ?mparatorluk topraklarına bizi daha da aşina kılıyor.Keskin gözlemleri ve nesnel tespitleriyle bugünün dünyasını daha doğru anlama imkâni veriyor."Author: Ilber Ortayli
Publisher: Timas Yayinlari

ISBN 9786050816686
Dimensions: 0