Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Esir Şehrin Mahpusu

$1095 $1295

We have run out of stock for this item.


Esir Şehir Üçlemesi'nin ikinci cildi 'Esir Şehrin 
Mahpusu'nda, Kâmil Bey hapistedir; kendisiyle, ailesiyle 
ve ait olduğu Osmanlı aristokrasisiyle derin bir 
hesaplaşmaya girişir. Çürümüş, işbirlikçi aileler, 
Anadolu'da gitgide güçlenen Kuvayı Milliye direnişi ve 
hapiste, korkunç bir dram içinde, yapayalnız, kendisini 
Kurtuluş Mücadelesi'yle yeniden yaratmaya karar veren 
Kâmil Bey...

"Romancının, romanını yazacağı toplumu, o toplumun 
insanlarını 'tarihsel gelişimi içerisinde inceleyip, 
meydana vuracağı özelliklerden, bugünün ve geleceğin 
zorluklarının çarelerine sağlam dayanaklar bulmak' 
zorunda olduğunu; bunun için hazır kaynaklar yoksa, bu 
roman dışı incelemelerin de romancı tarafından yapılması 
gerektiğini, bunsuz bir roman yazılamayacağını, romancı 
olunamayacağını da ilk vurgulayan Kemal Tahir olmuştur." 

Author: Kemal Tahir
Publisher: Ithaki Yayinlari

ISBN 9789752730953
Dimensions: 0