Esir sehrin Insanlari (Esir sehir Üçlemesi 1.Kitap)

Save

Desen Kitapevi

$ 11.95 
SKU: ANT-DSN-0109
ISBN: 9789752730762
Kemal Tahir / Ithaki Yayinlari

Share:

Kemal Tahir'in Mütareke dönemi ayd?nlar?n? anlatt??? ?Esir ?ehir üçlemesinin ilk kitab? olan Esir ?ehrin ?nsanlar?'nda Birinci Dünya Sava?? s?ras?nda ?stanbul'daki sivil ayd?nlar?n durumu ele al?n?r. ?mparatorluk ordular?n?n yenilgiyi kabullenip silahlar?n? teslim ettikleri bir dönemde ayd?nlar en umutsuz ko?ullar alt?nda sava?? üstleneceklerdir.

Türk edebiyat?n?n en büyük isimlerinden biri olan Kemal Tahir bütün yap?tlar?yla ?thaki Yay?nlar'nda.

Our brands