Engelli Sahabiler

Engelli Sahabiler

Author: Mithat Eser
$10.95
'Engelli' hayatlar, hayat?n bir gerçe?i. Her ça?da ve her toplumda, bu gerçek kar??m?za ç?k?yor.

Peki, Asr-? Saadet'te durum neydi? Sahabiler aras?nda, engelliler var m?yd? ve onlar hangi sahabilerdi? Engelli sahabiler, neler ya?ad?? Peygamber Efendimiz (a.s.m.) ve di?er sahabiler onlara nas?l davrand?, nas?l yakla?t?? Engelli sahabilerin hangisi, hangi alanlarda engelleri a??p engelsizleri bile geride b?rakt?lar? 

Engelli Sahabiler, her ça?da ve her toplumda kar??m?za ç?kan 'engelliler' gerçe?ine, Asr-? Saadet'ten ???k tutuyor.

Ve hem engelli sahabilerin durumuna, hem Hz. Peygamber'in ve di?er sahabilerin onlara yönelik tutumuna dair örnekler ve ibretler ile, Asr-? Saadet'ten bugüne iman, sab?r ve insanl?k mesaj? getiriyor...
Book Title Engelli Sahabiler
Author Mithat Eser
Publisher Nesil Yayinlari
SKU NSL-0042
ISBN 9786051312859
'Engelli' hayatlar, hayat?n bir gerçe?i. Her ça?da ve her toplumda, bu gerçek kar??m?za ç?k?yor.

Peki, Asr-? Saadet'te durum neydi? Sahabiler aras?nda, engelliler var m?yd? ve onlar hangi sahabilerdi? Engelli sahabiler, neler ya?ad?? Peygamber Efendimiz (a.s.m.) ve di?er sahabiler onlara nas?l davrand?, nas?l yakla?t?? Engelli sahabilerin hangisi, hangi alanlarda engelleri a??p engelsizleri bile geride b?rakt?lar? 

Engelli Sahabiler, her ça?da ve her toplumda kar??m?za ç?kan 'engelliler' gerçe?ine, Asr-? Saadet'ten ???k tutuyor.

Ve hem engelli sahabilerin durumuna, hem Hz. Peygamber'in ve di?er sahabilerin onlara yönelik tutumuna dair örnekler ve ibretler ile, Asr-? Saadet'ten bugüne iman, sab?r ve insanl?k mesaj? getiriyor...

Deal of the Day