Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Enfasul Kalb أنفاس القلب (Kalbin Soluklari-Arabic)

$995 $1000

A collection of best essays by M. Fethullah Gulen between years 1984-2006.

284 pages.

Dar al-Inbiath yayınları, muhterem Fethullah Gülen Hocaefendinin “Kalbin Solukları” isimli eserinin Arapçasını  (أنفاس القلب)  (Enfâsü’l-Kalb)  ismiyle yayımladı. Eser, muhterem müellifin farklı dergilerde 1980 ila 2006 yılları arasında yayımlanmış olan 28 makalesini ihtiva ediyor.
Bilindiği üzere Muhterem Hocaefendi’nin süreli yayınlara “başyazı” olarak yazdığı makaleler, yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe sahip. Edebî ve felsefî muhtevalı yazılardan dinî, irfanî, ilmî, ahlâkî ve kelamî mülâhazalara kadar uzanan mütefekkir bir zihnin geniş ve zengin ilmî karihasını ifade eden bir fikir atlası mesâbesinde olan bu makaleler, yaşanan mânevî ve sosyal tecrübelerin bir envanterini de ortaya koymakta. Bu uzun yolculuğun ilk makalelerinde “Nerdesin” çığlıkları ve “Gel” çağrıları duyulurken, günümüze yaklaştıkça davete icabet ederek koşup gelen “Karasevdalılar” ve “Adanmış Ruhlar”la buluşmuş olmanın sevinci hissediliyor.
Âdeta ağlayan bir kalbin yanaklarından süzülen damlalardan ve kanayan bir vicdanın derinliklerinden nebeân eden katrelerden meydana gelen cümlelerle nakış nakış işlenmiş olan her yazıyı bir dua, bir münâcât ya da bir hutbe gibi okumak da mümkün.
Ancak herkesin ve dilediği her zaman bu tatlı kaynağın bütününden istifade fırsatını bulamadığı da bir gerçek. Hususiyle Hocamız’ın fikriyatını takip etmek isteyen akademisyen ve ilim adamlarıyla zamanı kısıtlı günümüz insanının, daha az zamanda genel bir kanaate sahip olma arzusu, bizi bu müdevvenattan “Kalbin Solukları/ (أنفاس القلب)  (Enfâsü’l-Kalb)” adıyla bir buket yapmaya sevk etti. Gönülden gelene ve vicdanın sesi olana daha çok ihtiyaç duyduğumuz böylesine hassas bir zeminde Kalbin Solukları’nın, yarınlara doğru ümitle yürüyen insanımızın önünde yeni ufuklar açmaya vesile olacağı ümidindeyiz.Author: M. Fethullah Gulen
Publisher: Dar al-Nile

ISBN 9789778537376
Dimensions: 0