Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Ene ve Zerre Risalesi (30. Soz)

$395

We have run out of stock for this item.


Ene, künûz-i mahfiye olan Esmâ-yi Ilahiye'nin anahtari oldugu gibi, kâinatin tilsim-i muglâkinin dahi anahtari olarak bir muamma-yi müskilküsâdir, bir tilsim-i hayretfezâdir.
O ene mahiyetinin bilinmesiyle, O garib muamma, O acib tilsim olan ene açilir ve kâinat tilsimini ve âlem-i vücûb'un künûzunu dahi açar
Yazar: Bediuzzaman Said Nursi
Yayinevi:Nil Yayinlari
ISBN:975864212X

Author: Bediuzzaman Said Nursi
Publisher: Sahdamar Yayinlari

ISBN 9789758642120
Dimensions: 0