Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Emirül'l Müminin Hz. Alı

$1095 $1295

We have run out of stock for this item.


Hülefa-i Rasidin olarak bilinen dört halifenin en talihsiz ve başı en kavgalı olanı şüphesiz Hz. Ali'dir. Hz. Osman'ın şehit edilmesiyle başlayan olaylar, Hz. Ali devrinde gelişerek devam etmiştir. İç savaş başlamış, her biri aynı kıbleye yönelen, aynı Peygamber'in ümmeti olan on binlerce insan öldürülmüştür. Ölen insanların yakınları, ölenlerin ardından ağlarken, onların Bedir ve Ulud şehitleri gibi, Yermuk ve Kadısiyye kahramanları gibi cennete gittiklerini düşünebilme imkanı bulamamışlardır. Çünkü muharebe meydanında kılıç kılıca birbirlerine saldıran insanların hepsi de Mu'min ve Müslümandırlar.Author: Doc. Dr. Ahmet Lutfi Kazanci
Publisher: Ensar Nesriyat

ISBN 9786055623784
Dimensions: 0