Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Elif Gibi Sevmek

$995 $1195

Elif Gibi Sevmek

Sen yoktun o zamanlar, çocuklu?umda en çok ya?muru severdim ben. Ne zaman bi dert gelse bana, ya?mur ya?ar, dinler, dokunur, ve topraktan kalkan o kokuyu koklard?m. Ate?im sönerdi. Sonra büyüdüm. Gözlerini gördüm, yand?m, ya?mur ya?d?, ve ilk kez sönmedim. Ben ya?murdan daha fazla bir seni sevebildim. Hikmet An?l Öztekin, Elif Gibi Sevmek kitab?nda birini 'Bir' olan için sevmenin hüzünlü huzurunu yazd?. Sevmek ki, Elif gibi dosdo?ru sevmek, yüre?i abdestli sevmek… Bu kitap; Tefekküre meyl ettiren her yolu, bir Elif miktar? yüre?ine yâr edinen, dünyaya hâlâ daha al??amam?? herkese...Author: Hikmet Anil Oztekin
Publisher: Hayykitap

ISBN 9786059841900
Dimensions: 0