Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Efsane Soluklar

$099

We have run out of stock for this item.


Milletler, dünüyle içli dışlı olduğu, hassasiyetle özünü koruduğu sürece yarınlarını teminat altına almış ve varlığını sağlam temeller üzerine oturtmuş sayılır.
Bu kitapta kahramanlar tarihi denebilecek kadar zengin olan tarihimizin, varlığını ölümünden sonra da devam ettirip, arkasında "hoş bir sada" bırakabilmiş pek çok kıymetlerinden birkaçının muhteşem hayat serüvenlerini bulacaksınız.
Okudukça göreceksiniz ki mâzinin nurdan kilometre taşları olan cedlerimiz ile günümüz insanı arasında bir köprü kurulacaktır. Böylece model arayışındaki yeni neslimizin ruh köküne bağlı olarak yetişmesine vesile olunacaktır.

Cihan Sulh ve Muvazenesinde Gür Bir Ses
YAVUZ SULTAN SELİM
Kafkas Kurtuluş Mücadelesi ve
ŞEYH ŞÂMİL
Napolyon’a Kâbus Yaşatan Bir İhtiyar Arslan
CEZZAR AHMET PAŞA
Balkanlarda Bir Varoluş Savaşı ve
ŞÜKRÜ PAŞA
Gaza Niyetiyle At Sırtında Kırkbeş Yıl
GAZNELİ MAHMUD

Author: Ibrahim Refik
Publisher: Albatros Yayinlari

ISBN 9789758540075
Dimensions: 0