Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Ebruli Düşler Albümü

$395

Son dönem Türk şiirinde, kendine has bir “şiir dili” kurma yolunda büyük mesafeler kat eden Ali Osman Dönmez, bu kitabında, artık “sesini” bulmuş bir şair olarak karşımıza çıkıyor. Saf şiirin peşinde büyük hamleler olarak değerlendirebileceğimiz şiirleri, bir yandan güçlü bir gelenek üzerine yükselirken bir yandan şiirin her şeyden önce bir dil sanatı olduğu idrakini okuyucusuna sezdiriyor. Ebruli Düşler Albümü, gelenekle hem hesaplaşan hem onu yeniden üreten hem de zaman zaman ondan koparak karşısından bir konum alan estetik arka planı, şiir dili ve anlam katmanlarıyla, okuyucusunu sahih şiir dünyasına çağırıyor. Dilin kullanımındaki başarı ise bu çağrıyı estetik ve edebi bir zeminle çekiyor. Şair, zaman-insan-hayat-varlık ekseninde kurduğu şiirinde, şiirin sesle başlayıp anlamla devam eden bir dünyada var olabileceğini gösteriyor. Okuyucu bu kitapta, güçlü Türk şiir geleneği içerisinde kendi sesini ve kendi şiir dilini kurabilmiş hakiki şiir örnekleriyle...Author: Ali Osman Donmez
Publisher: Sutun Yayinlari

ISBN 9789759089856
Dimensions: 0