Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Dünya ve Ahirette Yaşama Adabı (Münebbihat)

$895 $1095

İmam Nevevi İbnu Ömer El-Cavi, Nesaihü'l-İbad ismiyle ayet, hadis ve hikmetli sözlerle İmam Askalani'nin, Münebbihat isimli kısa eserini, şerh ederek faydalı hale getirmiştir. Dünya hayatı geçici olmakla birlikte ahiret hayatına hazırlık yeri olması açısından önemlidir. Ahiret hayatının mutluluğu dünyada elde edilir. Ana metin şerhle birlikte tercüme edilmiştir. Tekrar edilen veya aynı manayı ifade eden cümleler tercümeye alınmamıştır.
 
Bize yaşama adabını sunan bu küçük ve kapsamlı eserden istifade etmeyi Rabbim bizlere nasib eylesin. Rabbim tevfikini bize yâr eylesin. Şüphesiz ki başarı ve hidayet O'na aittir. Allah'a hamd, Peygamberimize salat ve selam olsun.

Author: Ibn-i Hacer El-Askalani
Publisher: Deha Kitap

ISBN 9786054908707
Dimensions: 6x8 inches
Pages: : 327