Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Dunya Ahiret Bütünlüğü

$595

We have run out of stock for this item.


Kur’an-ı Kerim’in dünya kavramına yüklemiş olduğu mana daha çok dinî muhtevalidir; “yeryüzü”, “küre-i arz” gibi tanımlamaların Kur’ân’daki karşılığı ‘dünya’ değil, ‘arz’dir. Ölüm ötesi hayatı ifade etmek içinse Kur’ân’da âhiret kelimesi kullanılmıştır. Elinizdeki kitap, dünya ahiret bütünlüğünün önemini vurgulama adına, bir Müslüman’ın, dünya ve âhirete nasıl bir perspektiften bakması gerektiği, dinin hayatına etkileri ve bu etkiler doğrultusunda hayatını ne şekilde düzenleyeceği gibi konulara açıklık getirmek gayesiyle kaleme alınmıştır.Author: Sehmus Demir
Publisher: Isik Akademi Yayinlari

ISBN 9789756079706
Dimensions: 0