Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Dünden Bugüne Haricilik ve Neo-Hariciler

$695 $895

We have run out of stock for this item.


Siyasî bir oluşum şeklinde zuhûr edip sonra siyasî görüşlerini dinin parçası hâline getiren Hâricîlik, Hz. Ali (k.v.) döneminde teşekkülünü tamamlamış, ilk ciddî mücadelesini de yine ona karşı vermiştir. Günümüzde Selefiyye, Vehhâbilik, Taliban, El-Kâide, Boko Haram, El-Nusra, IŞİD, Eş-Şebâb gibi yansımalarının yanı sıra siyasal İslâm’a dair birtakım uygulamalarla da kendini gösteren Hâricî zihniyet; müsamahasız, ötekileştirici ve ifnâ edici özellikleriyle her dönemde bazı farklılıklarla zuhur edegelmiştir.

Author: Ali Ünsal
Publisher: IŞIK YAYINLARI

ISBN 9786053281818
Dimensions: 0