Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Dua ve Sure Ezber Kitabim

$795 $995

Dua ve Sûre Ezber Kitabım, namaz kılmak için bilmemiz gereken dua ve sûrelerin yanında günlük hayatta en çok ihtiyaç duyduğumuz dualardan meydana geliyor. Kitap, başarı duasından yemek duasına, ezan duasından uyku duasına; 30. cüzdeki bazı kısa sûrelerden Aşr-ı Şerîf’lere kadar zengin bir muhtevaya sahip. Dua ve sûreler, ezberleme kolaylığı ve ihtiyaç sıklığına göre aşamalara ayrıldı. Takip listeleriyle özellikle çocukların ve gençlerin bir plan dahilinde ezber yapmaları hedeflendi. Okuma ve ezberi kolaylaştırmak için her sûre ve dua aynı zamanda seslendirildi.

Author: Sureyya Yayinlari
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682366134
Dimensions: 1
Pages: : 64