Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Dost ikliminde Yetişen Gül: Vefa

$495 $795

We have run out of stock for this item.


Vefa, dost ikliminde yetişengüllerdendir. Onu düşmanlık atmosferindegörmek mümkün değildir. Vefa, duyguda, düşüncede, tasavvurda aynı şeyleri paylaşanların etrafında uful uful eser durur. Kinler, nefretler, kıskançlıklar ise onu bir lâhza iflah etmez öldürür. Evet, o, sevginin, mürüvvetin bağrında boy atar,gelişir, düşmanlık ikliminde ise bir anda sonergider. Vefa, insanıngonlüyle bütünleşmesidir. Ferd, vefa duygusuyla yükselir. Yuva, vefa duygusu üzerine kurulmuş ise devam eder ve canlı kalır. Millet, bu yüce duygu ile faziletlere erer. Devlet, kendi teb’aşina karşı ancak bu duygu ile itibarını korur. Vefa düşüncesini yitirmiş bir ülkede, ne olgun fertten, ne emniyet vaad eden yuvadan, ne de istikrarlı vegüvenilir devletten bahsetmek mümkündür. Böyle bir ülkede fertler birbirlerine karşı kuşkulu; yuva kendi içinde huzursuz, devlet teb’aya karşı uğursuzlardan uğursuz ve herşey birbirine karşı yabancıdır. Üst üste ve iç içe olsalar bile... Bu çalışmada her yönüyle vefa ile tanışacaksınız.Author: Yusuf Alatas
Publisher: Isik Yayinlari

ISBN 9789752789937
Dimensions: 0