Dönü?üm DEHB-Dikkat Eksikli?i Hiperaktivite Bozuklu?u

Dönü?üm DEHB-Dikkat Eksikli?i Hiperaktivite Bozuklu?u

$18.95

Dönü?üm DEHB-Dikkat Eksikli?i Hiperaktivite Bozuklu?u

Book Title Dönü?üm DEHB-Dikkat Eksikli?i Hiperaktivite Bozuklu?u
Author Greg Crosby - Tonya K Klippert
Publisher Sola
SKU BSR-0740
ISBN 9786059692694

Dönü?üm DEHB-Dikkat Eksikli?i Hiperaktivite Bozuklu?u

“?ster DEHB tan?s? konmu? bir yeti?kin olun ister DEHB alan?nda çal??an bir ruh sa?l??? uzman? olun; bu kitap, DEHB bulmacas?n? çözmenizde çok önemli bir anahtar. Kesinlikle sahip olunmas? gereken bir kitap!”

- Donald Altman, MA, LPC -

Sizde Dikkat Eksikli?i Hiperaktivite Bozuklu?u (DEHB) varsa; faturalar? ödemek, bir toplant?ya vaktinde gitmek ya da  al??veri? yapmak çok zorlay?c? olabilir. Kendinizi engellenmi? gibi hissedebilirsiniz hatta kontrol d???na ç?kt???n?z? dü?ünebilirsiniz. Peki unutkanl???n?z?, tekrar eden hatalar?, düzensizli?i, dikkat da??n?kl???n? ve rahats?zl?k hissini nas?l geçmi?te b?rakabilirsiniz?

Bu kitapta yer alan bilgi ve tekniklerle beyninize kar?? de?il onunla birlikte nas?l çal??aca??n?z? ke?fedeceksiniz. 

Deal of the Day