Dirilt Kalbini

Save

Kitap Yurdu

$ 16.95 
SKU: ANTS-GKK-381
ISBN: 9786050825992
Nouman Ali Khan / Timas

Share:

“Teknolojinin önümüze serdi?i s?n?rs?z imkânlar? dü?ündü?ümüzde, bugünün insan?n? yakalayabilmek için samimi ve bilgece bir üsluba ihtiyac?m?z var. Gençlerimizin art?k eski, kal?n kitaplar? kar??t?r?p kafa yoracak ne vakitleri var, ne de istekleri. ?slâm’?n ilkelerini ve güzelliklerini, tahrif etmeden ama muhatab? taltif ederek sunmam?z gerekiyor. Buna ‘din dilinin restorasyonu’ dememiz caiz olursa e?er, yapmam?z gereken tam da bu. Nouman Ali Khan’?n Dirilt Kalbini ad?yla Türkçeye kazand?r?lan elinizdeki ilk kitab?, günümüze dair baz? meseleler hakk?nda Kur’ân ayetlerinden dam?tt??? k?ymetli dersler içeriyor. Ayetlerin sadece mesaj?n? de?il, ayetlerde geçen ifadelerin dil özelliklerini de laf aras?nda aktar?yor.

Our brands