Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Din Eğitiminde Mükafat ve Ceza

$695 $895

We have run out of stock for this item.


Elinizdeki eserde din eğitimi ve öğretiminde mukâfat ve cezanın yerinin ne olduğu, dinin temel kaynakları olan Kur'ân ve Sünnet'te, disiplin, mukâfat ve ceza anlayışının ne şekilde yer aldığı, Batı ve ?slâm eğitimcilerinin bu konudaki görüşleri ortaya konuluyor.

Bunun yanında, gerek ailede, gerekse yaygın ve örgün din eğitimi ve öğretimi kurumlarında uygulanan metotlar anlatılırken, bunların çocuk ya da öğrenci üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri üzerinde duruluyor.

Eser, anne babalara ve din eğitimi sahasıyla alâkadar olanlara rehber kitap olma niteliğinde.Author: Mehmet Emin AY
Publisher: Gulyurdu Yayinlari

ISBN 9789759105389
Dimensions: 0