Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Din Dili

$895 $1095

Din dilinin konusunu büyük ölçüde Tanrı'nın varlığı, mahiyeti, Tanrı-insan ve Tanrı-tabiat ilişkisi ile ilgili teolojik ifadeler oluşturur. Prof. Dr. Turan Koç'un eseri söz konusu ifadeleri bilimsel bir mercek altına almakta ve ülkemizde din felsefesi alanındaki araştırmalara önemli bir katkı sağlamaktadır.

Author: Turan Koc
Publisher: IZ YAYINCILIK

ISBN 9789753553445
Dimensions: 0