Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Deyimler ve Oyküleri-1

$595 $795

We have run out of stock for this item.


Türkçe´nin, deyimler yönüyle zengin bir hazineye sahip olduğu şüphesizdir. Hepimiz konuşmalarımızda ve yazılarımızda bu hazineden faydalanırız, ama çoğumuzun, kullandığımız deyimlerin kaynağından habersiz olduğu da bir gerçek.

Bunun en önde gelen sebeplerinden biri, bu deyimlerin ilk kullanıldığı durum ve olayların öykülerine ulaşabileceğimiz derli toplu bir çalışmanın hali hazırda bulunmayışıdır.İşte Deyimler ve Öyküleri dizisi bu eksikliği gidermek amacıyla hazırlandı.Author: Selim Gunduzalp
Publisher: Zafer Yayinlari

ISBN 9799756836643
Dimensions: 0