Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Devletin Tahakkümünde Din

$1195 $1395

Bu çalışma, iktidar-din ilişkilerinin Türkiye’de hâlen yaşanmakta olan acı bir hikâyesidir. Seçimle iktidara gelen dindar yöneticiler, din işlerinden sorumlu devlet kurumu (T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı) vasıtasıyla, ülkenin en geniş tabanlı sosyal hareketini tekfire varacak kadar ağır ithamlarla suçlayabildi. WISE Institute hocalarından Dr. Ergün Çapan, Dr. Ali Ünsal, Hamdullah Öztürk, Dr. Mehmet Şeker ve Dr. Adem Akıncıdan oluşan araştırma ekibi Diyanetin yayınladığı Hizmet Hareketi  raporunu inceledi. Dr. Ergün Çapan çalışmayı koordine etti. Enes Ergene ve Emine Eroğlu da çalışmanın edisyon sürecine katkıda bulundular.Author: Dr. Adem Akinci Dr. Ali Unsal Dr. Ergun Capan Hamdullah Ozturk Dr. Mehmet Y. Seker Yilmaz Yigit
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682367278
Dimensions: 8.5 x 5.5 inches
Pages: : 363