Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Devlet Düşerken(Çanta Boy)

$099 $795

We have run out of stock for this item.


Yıkılupdür bu cihan sanmaki bizde düzele
Devlet-i çerh-i denî verdi kamu müptezele
şimdi ebvâb-i saadetle gezen hep hezele
işimiz kaldı heman merhamet-i Lem Yezel'e
Sultan III. Mustafa

(Yıkılıyor bu cihan, sanma ki bizde düzele. Alçak dünya, devleti alçakların eline bıraktı. şimdi mutluluk yolunda gidenler hep bayağı kişiler. işimiz Yüce Allah’ın merhametine kaldı.)Author: Mehmet Karaarslan
Publisher: Yitik Hazine Yayinlari

ISBN 9789944766579
Dimensions: 0