Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Derviş Hoca

$099 $995

We have run out of stock for this item.


Kitap, Horasan’dan yola çıkıp Anadolu’ya gelen Hamedanlı Hasan’ın hikâyesini o devrin Türkçesiyle kendi ağzından anlatıyordu ve o Hasan Hamedanî, Hoca Ahmed Yesevî’nin müritlerinden birisiydi.Author: Mehmet Yilmaz
Publisher: Kaynak Yayinlari

ISBN 9786051580401
Dimensions: 0