Dedemin Bakkali

Save

Kitap Yurdu

$ 14.95 $ 25.00
SKU: ANTS-GKK-137
ISBN: 9786058422841
Sermin Carkaci / Taze Kitap

Share:

O, tuz ruhu isteyen mü?teriye yemek tuzu gönderip “ruhu arkadan gelecek” diyen bir giri?imci…
O, fakir mü?terilere bedava ürünler sat?p ücreti zenginlerin hesab?na yazan bir kahraman…
O, bakkaldaki içecekleri birbirine kar??t?r?p daha güzelini bulmak ve mü?terilerine sunmak için u?ra?an bir sivri zeka…
O, Afrikal? çocuklara yard?m göndermek için arkada?lar?n?n ellerinden kandil yiyeceklerini toplayan bir yard?msever…
O, att??? her ad?m olay olan, a??r? e?lenceli, cin fikirli, fena halde yenilikçi bir bakkal ç?ra??…

Ticaret hayat?nda tam gaz ko?tu ama her seferinde yeti?kinlerin dünyas?na toslad?. Yeti?kinler yüzünden ba??na gelmeyen kalmad?… Ve tüm deneyimleriyle, senin için harika bir rehber haz?rlad?.

Çocuklar?n Yeti?kinlerle ?leti?imde Dikkat Etmesi Gereken Hassas Konular, bu kitapta.
Tam on madde. Oku ve dikkat et…
Sana bir s?r vereyim:
Yeti?kinler...
Her yerdeler…

?ermin Çarkac?’n?n kendi hat?ralar?ndan ilhamla kaleme ald??? Dedemin Bakkal?, büyüklere çocuklar?n gözünden kendilerini görme imkân? verirken; küçüklere ticaretin, yenilikçi dü?ünmenin, büyüklerin dünyas?n?n ve insan ili?kilerine dair inceliklerin ipuçlar?n? veriyor. Epey güldürüyor, biraz hüzünlendiriyor, uzun uzun dü?ündürüyor.

Our brands