Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı: 1923 - 2023

Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı: 1923 - 2023

Author: Ilber Ortayli
$11.95 $9.95

"Türklerin son iki asrı bütün Doğu dünyasında ve Balkanlar'da dikkatle gözden geçirilmesi gereken büyük bir tarihi yolculuktur. Bu nedenle de Dünya Tarihi'nin önemli bir parçasıdır ve dikkatle üzerinde durulmalıdır."
İlber Ortaylı"Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı'na yeni devletimizin yapı taşlarının döşendiği Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme döneminden başladık.Atatürk ve silah arkadaşlarının yetiştiği II. Abdülhamid'in modernlik arayışı içinde geçen yıllarını, ama aynı zamanda istibdad günlerini ve buna karşı isyan edip hürriyet arayan genç Osmanlı subaylarının maceraları hayatları.
Milli Mücadele dönemini, özgürlük havasının egemen olduğu Cumhuriyet'in ilk iki yılını ve tek partili zorlu zamanları, ardından gelen çok partili siyasal yaşamın başladığı 1950'li yılları.
1913 Babıali Baskını'yla başlayan darbeler tarihini.
Yeni devletin ilk gününden itibaren çözmeye çalıştığı kadim problemleri; Kürt Sorunu'nu, "irtica" meselesini ve eğitim konusunu.
İslamcılıktan milliyetçiliğe, merkez sağdan sosyal demokrasiye bütün siyasal akımları.
1876'dan 1924'e ve 1982'ye anayasa metinlerimizi. Bizleri 2023'e taşıyacak yeni anayasa özlemimizi.
Asırlık dış politikamız, ikili ilişkilerimiz, uluslararası kuruluşlardaki temsiliyetimiz, Kıbrıs Barış Harekatı, AB macerası ve Ortadoğu politikalarımızı.
Şehirleşme, üniversiteleşme, gecekondulaşma, ekonomik büyüme, yolsuzluklar, gündelik yaşamdaki nitelik ve kalite kaybı gibi en güçlü sosyolojik dinamik ve gelişmeleri.
Yani bizi biz yapan ve bugünlere taşıyan önemli tarihsel dinamikleri konuştuk."
İsmail KüçükkayaTürkiye'nin geçmiş ve geleceğiyle ilgilenen her okurun mutlaka okuması gereken bir başucu kitabı.

Title Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı: 1923 - 2023
Author Ilber Ortayli
Publisher Kronik Kitap; Facsimile edition
SKU BSR-2414
ISBN 9789752430082

"Türklerin son iki asrı bütün Doğu dünyasında ve Balkanlar'da dikkatle gözden geçirilmesi gereken büyük bir tarihi yolculuktur. Bu nedenle de Dünya Tarihi'nin önemli bir parçasıdır ve dikkatle üzerinde durulmalıdır."
İlber Ortaylı"Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı'na yeni devletimizin yapı taşlarının döşendiği Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme döneminden başladık.Atatürk ve silah arkadaşlarının yetiştiği II. Abdülhamid'in modernlik arayışı içinde geçen yıllarını, ama aynı zamanda istibdad günlerini ve buna karşı isyan edip hürriyet arayan genç Osmanlı subaylarının maceraları hayatları.
Milli Mücadele dönemini, özgürlük havasının egemen olduğu Cumhuriyet'in ilk iki yılını ve tek partili zorlu zamanları, ardından gelen çok partili siyasal yaşamın başladığı 1950'li yılları.
1913 Babıali Baskını'yla başlayan darbeler tarihini.
Yeni devletin ilk gününden itibaren çözmeye çalıştığı kadim problemleri; Kürt Sorunu'nu, "irtica" meselesini ve eğitim konusunu.
İslamcılıktan milliyetçiliğe, merkez sağdan sosyal demokrasiye bütün siyasal akımları.
1876'dan 1924'e ve 1982'ye anayasa metinlerimizi. Bizleri 2023'e taşıyacak yeni anayasa özlemimizi.
Asırlık dış politikamız, ikili ilişkilerimiz, uluslararası kuruluşlardaki temsiliyetimiz, Kıbrıs Barış Harekatı, AB macerası ve Ortadoğu politikalarımızı.
Şehirleşme, üniversiteleşme, gecekondulaşma, ekonomik büyüme, yolsuzluklar, gündelik yaşamdaki nitelik ve kalite kaybı gibi en güçlü sosyolojik dinamik ve gelişmeleri.
Yani bizi biz yapan ve bugünlere taşıyan önemli tarihsel dinamikleri konuştuk."
İsmail KüçükkayaTürkiye'nin geçmiş ve geleceğiyle ilgilenen her okurun mutlaka okuması gereken bir başucu kitabı.

Deal of the Day