Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Duygu Odakli Terapi

$1495 $1695

Duygu Odaklı Terapi bu duygu merkezli hümanist yaklaşımın kuramı, tarihçesi, araştırmaları ve uygulamasına bir giriş sunmaktadır. İnsan işlevselliğine dair bütünüklü bir kuram olan duygu odaklı terapi duygunun adaptif rolüne ve kalıcı değişim için duygusal değişimin temel olduğu fikri üzerine kurulan bir terapi uygulamasına dayalıdır.

Bu kitapta, Leslie S.Greenberg bu çok yönlü ve faydalı yaklaşımın teorisini, tarihçesini, terapi sürecini, birincil değişim mezkanizlarını, etkinliğinin ampirik zemini teoriyi ve uygulamayı şekillendiren güncel gelişimleri sunmakta ve irdelemektedir.

 

220 sayfaAuthor: Leslie S. Greenberg
Publisher: Psikoterapi Enstitusu

ISBN 9786059137485
Dimensions: 0