Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Çocuklarımıza,Oğrencilerimize ve Arkadaşlarımıza Namazı Nasıl Oğretip Sevdirebiliriz?

$995 $1195

We have run out of stock for this item.


Çocuklarımıza Öğrencilerimize ve Arkadaşlarımıza Namazı Nasıl Öğretip Sevdirebiliriz?

Yazar bu çalışmada„ "çocuklarımıza namazı nasıl sevdiririz." konusu üzerinde durmuş. Çünkü Kelime-i Şehadetten sonra İslam'ın beş şartından birisi ve en önemlisi Namaz'dır. Namazı kendimiz kılmamız gerektiği gibi, çocuklarımıza da öğretmemiz ve onların da kılmalarını sağlamamız gerektiği, hem ayet-i kerimelerde ve hem de Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.) hadis-i şeriflerinde zikredilmektedir. Buradan hareketle kitapta, öncelikle çocuklarımıza namazı ve namaz kılmayı nasıl anlatmamız/öğretmemiz gerektiği açıklanmış. Daha sonra da öğrendikleri namazı devamlı kılmaları için neler yapılması ve nelere dikkat edilmesi gerektiği, daha akılda kalsın diye maddeler halinde sıralanmış. Yapılması gereken şeylerin yanında, yapılmaması gereken davranış şekilleri üzerinde de durulmuş. Çalışmada, her ne kadar, sadece anne-baba ve çocuklardan bahsedilmiş olsa da, öğretmenler de öğrencilerini namaza alıştırmaları konusunda bu kitaptan istifade edebilirler. Öğretmenler, kendilerini şefkatli anne-babaların yerine, öğrencilerini de kendi çocukları yerine koyabilirler. Aynı şekilde, ortaokul, lise ve üniversitede okuyan dindar ve şuurlu öğrenciler, sınıf arkadaşlarına namazı anlatma/öğretme ve kılmalarını sağlama gibi bir düşünceleri varsa, bu kitaptan istifade edebilirler. Onlar da kendilerini anne-baba yerine koyup, namaz kılmayan arkadaşlarını da çocukları yerine koyup, onların ahiretlerini kurtarma adına onlara namazı öğretip kılmalarına vesile olabilirler. Böylece, öğretmenler, öğrencilerinin kıldıkları namazların sevabı kadar sevap, gençler de namaz kılmaya başlamalarına vesile oldukları arkadaşlarının kıldıkları namazların sevabı kadar sevap kazanırlar.Author: Davut Ayduz
Publisher: Asmaalti Yayinevi

ISBN 9786059956338
Dimensions: 0