Cocuklara Temel Eserler Serisi (10 Kitap)

Cocuklara Temel Eserler Serisi (10 Kitap)

Author: ANT Stores
$24.95 $22.95

Çocuklar için yazılmış, söylenmiş, dilin etkili ve güzel kullanıldığı sanat niteliği taşıyan yapıtlar “Çocuk Edebiyatı” başlığı altında toplanır. Ýyi bir çocuk edebiyatının eğitici, öğretici ve ahlâki değerleri taşıması yanında estetik zevk ve duygu zenginliğini de içermesi gerekir.

Title Cocuklara Temel Eserler Serisi (10 Kitap)
Author ANT Stores
Publisher Gonca Yayinlari
SKU GON-160
ISBN 9786054189915

Çocuklar için yazılmış, söylenmiş, dilin etkili ve güzel kullanıldığı sanat niteliği taşıyan yapıtlar “Çocuk Edebiyatı” başlığı altında toplanır. Ýyi bir çocuk edebiyatının eğitici, öğretici ve ahlâki değerleri taşıması yanında estetik zevk ve duygu zenginliğini de içermesi gerekir.

Çocuk edebiyatı kapsamında hazırlanacak eserlerde anonim halk edebiyatı ürünlerinden azami ölçüde istifade edilmelidir. Zira bu zenginlik Türk dünyasında çok uzun bir zaman sürecinde oluşmuş ve önemli kültürel değişimlerden nasibini alarak bugünkü durumuna gelmiştir.

Dilden dile, ağızdan ağıza yayılarak günümüze gelen, ulusların, halkların, toplulukların, acılarını, özlem ve deneyimlerini dile getiren şiirsel halk edebiyatı ürünleri ana dilin eğitim ve öğreniminde önemli katkılarda bulunur. Tekerlemeler, deyimler, atasözleri, ninniler, bilmeceler ve maniler çocukları söz varlığıyla tanıştırır.

Dil eğitimi ayrıca bir kültür aktarımı olarak da mühim bir unsurdur. Çocuklar, bu halk edebiyatı ürünleri ile eğlenir, düşünmeye başlar, dil ve düşünce ilişkisini kavrayarak, kelimelerin gizemli dünyasını keşfeder.

Halkın ruh inceliğini, içtenliğini aynı zamanda söze güçlü, etkileyici, duygulandırıcı nitelikler kazandıran bu söz sanatları ses ve ritim, benzetme, beklenmedik kavramlardan yararlanma yoluyla, çocukları, tüm bildiklerini sınamaya, olaylar ve olgular ile kavramlar arasında anlamsal ilgiler kurmaya yöneltirken, dile bağlı olarak değer ve davranış geliştirmelerini de sağlar.

Çocuklar adına üretilen nitelikli yayınların adresi Gonca; şimdi de zengin kültürümüzün tanıtılması ve korunması adına anonim halk edebiyatı ürünlerinden örneklerin sunulduğu 10 kitaplık bir seri armağan ediyor okuruna. Böylece hem çocukların gelişimine katkıda bulunmayı hem de anonim Türk halk edebiyatı ürünlerini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Her topluluk kültürünü dilin yardımıyla yeni kuşaklara taşır. Dil eğitim ve öğrenimi aynı zamanda bir kültür aktarımıdır.Ninniler, tekerleme, mani ve bilmeceler çocuğun dil bilincini oluşturmada etkili bir unsurdur. Bu kültür değerleri dilimizin melodisini,söz sanatlarını öğretirken aynı zamanda toplumsal iletişimi de sağlamaktadır.

Milli bilincin gelişmesinde dil, kültür ve değerlerimize verdiği önemi, çocuğun ruh dünyasına, çevre faktörlerine ve eğitim kapasitesine uygun olarak yayımladığı eserler ile genişleten Gonca Yayınları, bu kültür varlığımızın müsbet kazanımlarını günümüz çocuklarına aktarmaya devam ediyor.

1"Tekerlemelerden Seçmeler"
2"Deyimlerden Seçmeler"
3"Atasözlerinden Seçmeler"
4"Bilmecelerden Seçmeler"
5"Ninnilerden Seçmeler"
6"Manilerden Seçmeler"
7"Hacivat ile Karagöz"
8"Nasrettin Hoca"
9"Keloğlan"
10"Vecizelerden Seçmeler"
başlıklarından oluşan 3-4 ve 5. sınıflar için hazırlanan seri, renkli resimleri ve baskı kalitesi ile de göz dolduruyor.

Deal of the Day