Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Çocuklar İçin Kur'an-ı Kerim (Yasin Cüzü)

$1095 $1195

Yasin, Mülk, Nebe Suresi... ve kısa sureleri içerir. Allah'ın Güzel İsimleri posteri hediyedir.

Çocuklar İçin Kur'an-ı Kerim (Yasin Cüzü), okul öncesi dönem ve ilköğretim döneminde Kur’ân-ı Kerîm okumaya başlayan çocukların zihinsel yeterlilikleri ve anlama kapasiteleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Renklendirmede Okul Öncesi İçin Elif Be kitabımızdaki metod esas alınmıştır. Çocukların kolay okumalarını sağlamak amacıyla üstün, esre ve ötreli harfler, med harfleri, cezm, şedde ve tenvinli harfler renklendirilerek birbirinden ayrılmış, okunmayan harfler griye boyanmış, kitap daha büyük ve okunaklı yazı stili kullanılarak düzenlenmiştir.

Allah'ın Güzel İsimleri posteri (56,5 x 26,5 cm) hediyedir.Author: Melek Bozdoğan - Murat Bozdoğan
Publisher: Misal Cocuk

ISBN 9786056755996
Dimensions: 19,5 x 27,5 cm
Pages: : 72