Cocuklar Allah'i Sordugunda

Save

Kitap Yurdu

$ 15.95 
SKU: ANTS-GKK-274
ISBN: 9786059548403
Özkan Öze / U?urböce?i Yay?nlar?

Share:

Y?llard?r sadece çocuklar için yazan biri olarak, ilk kez okuyucular?m?n anne, baba ve ö?retmenlerine hitap edecek olmamdan eminim as?l okurlar?m hiç ho?lanmayacaklard?r. Çünkü sab?rs?zl?kla yeni ç?kacak kitab? bekliyorlar. Ama ben onlarla olan sohbetime k?sa bir ara verip, biraz da sizinle konu?mak istiyorum...

Çok büyük bir iddiam yok, bunu ba?tan söyleyeyim. Ama çocuklar Allah’? sordu?unda, eli aya??na dola?mayacak kadar tecrübem ve “Sen henüz çok küçüksün, böyle konular? anlamazs?n!” diyerek ortal?ktan s?v??mayacak kadar da cesaretim var...

Ama durun ve hiç bo?una heveslenmeyin! Size Akdeniz usulü levrek bu?ulama tarifi verir gibi tarifler vermeyece?im. “Çocu?unuz ‘Anne ben Allah’? neden göremiyorum?’ diye sordu?unda ona ?öyle cevap verin, iki nokta üst üste...” diye ba?layan hiçbir bölüm bu kitapta olmayacak.

Bu ve buna benzer pek çok sorunun cevab?n?, do?rudan çocuklarla konu?tu?um ba?kaca kitaplarda uzun uzun anlatt?m zaten... ?imdi ise sizinle konu?uyorum ve bu kitapta yapmaya çal??t???m ?ey, çocuklar?n Allah hakk?nda sorduklar? sorulara cevap vermek de?il; çocuklar Allah’? sorduklar?nda, onlar? anlamaya çal??mak!

Our brands